Debattle...
is back

Raise your voice. Again.

Hu? Een meerjarenplan?

De dromen van jongeren aan de ene kant, de plannen van lokale politici langs de andere kant: Dat waren de 142 Debattles in 130 steden en gemeenten. Vandaag zitten de verkozen politici op hun stoel in de gemeenteraad. Maar jij hebt nog wèl iets te zeggen. Laat je hier inspireren! En overtuig je gemeenteraad van straf jeugdbeleid. Klaar voor Debattle Part Two? Stroop je mouwen maar op.

Nieuwe regels zeggen dat de gemeenteraad vanaf nu een plan voor zes jaar moet maken. En alleen voor dat grote plan nog geld krijgt van de Vlaamse Overheid. Om - naast heel veel andere dingen - iets voor kinderen en jongeren in het dorp of de stad te doen. Vroeger was dat anders. Nu moet je meer moeite doen om je gemeenteraad te overtuigen.

Meer over dat meerjarenplan

TIP 1:
Play the game? Know the rules.

Er zijn ‘officiële’ manieren om aan je gemeentebestuur te zeggen wat je denkt. De plaatselijke jeugdraad is zo één manier. Als die goed draait, kun je sterke, officiële ‘adviezen’ geven aan de politici, over eender welk dossier of thema.

En daarom moeten de trekkers van de jeugdraad nu even wat shizzle regelen.

De nieuwe gemeenteraad moet de jeugdraad ‘erkennen’ als adviesorgaan. Zodat de jeugdraad officieel meningen en adviezen kan geven, die de gemeenteraad niet kan negeren. Op de gemeenteraad moeten daarom de ‘statuten’ en de ‘afsprakennota’ worden goedgekeurd. Dat betekent dat de nieuwe bestuurders akkoord zijn met de samenstelling en de werking van de jeugdraad.

Zit je in de jeugdraad, of heb je ambitie? Werk aan de winkel!

 • Zit het goed met de samenstelling van de jeugdraad?
 • Moeten die officiële documenten niet eens aangepast worden?
 • Staat de goedkeuring van deze papierwinkel al op de agenda van de gemeenteraad?

Hulp nodig?

Download het stappenplan


TIP 2:
Scherp je speerpunten

De voorbije Debattle in je dorp of stad gaf je al een idee van wat jongeren belangrijke dossiers vinden. Maar weet je zeker wat lokale kinderen en jongeren willen? Je hebt een stevig verhaal nodig als je binnenkort echt aan tafel gaat zitten met politici om de belangrijkste ideeën te verdedigen.

Want de volgende maanden staan voor politici bol van vergaderingen en besprekingen. Ze hebben immers tot het najaar om te beslissen wat ze de volgende zes jaar willen bekostigen. Als je wilt dat er grondig over toekomstig jeugdbeleid wordt gesproken, en slimme dingen worden gepland, dan moet je heel binnenkort je voet tussen de deur gaan steken. Maar dus best eerst dossierkennis opbouwen. Als een echte onderhandelaar.

Hoe?

Zo bepalen jullie samen prioriteiten


TIP 3:
Eet een koffiekoek met politici

Eens je weet voor welke punten je wil gaan, moet er gepraat worden met politici. Een gesprek kan heel wat in beweging zetten. Proef zelf mee of een crème van een schepen of burgemeester voor je zit.

Karuur stelt voor: Koffieklets met het schepencollege! De verpakking krijgen 50 Debattle-organisatoren cadeau van Karuur. Voor de inhoud zorg je opnieuw zelf...

 • Stuur een e-mail naar debattle@karuur.be.
 • Ontvang gratis deze customizable koffiekoekendoos en een nog lege uitnodiging.
 • Nodig je schepenen en burgemeester uit voor een ontbijt.
 • Vul de doos met verse koffiekoeken.
 • Ga voor een gemoedelijk en constructief gesprek. Talk business. Weet waarover je praat.

Ontbijt in stijl, en herinner de politici aan Debattle!

Hoe pak je dat aan, lobby’en?


TIP 4:
Ben je trots op het bestuur in 2012?

Ten laatste op 1 juni 2013 moet je gemeentebestuur de ‘verantwoordingsnota 2012’ indienen bij de Vlaamse overheid. Met advies van de jeugdraad! De verantwoordingsnota vat samen of het jeugdbeleidsplan van 2012 is uitgevoerd zoals gepland, of niet. Een goed moment om je (vorige) bestuur kritisch te beoordelen.

Als je met de jeugdraad kritisch kijkt naar die verantwoordingsnota, toon je dat de jeugdraad goed wakker is. Dat de jeugdraad heel goed opvolgt of het bestuur zijn beloftes wel nakomt. Een degelijk advies helpt om de jeugdraad serieus te nemen als partner in goed jeugdbeleid.

En dat zal nodig zijn, want het jeugdbeleidsplan 2011 - ‘13 is het laatste beleidsplan dat alleen over kinderen en jongeren gaat. Vanaf 2014 worden jeugdgerichte plannen opgeslorpt in een - groter en minder concreet - strategisch meerjarenplan. Nu de focus van dat plan wat verdwijnt, zullen kinderen en jongeren zelf meer moeten tonen dat ze bij de pinken zijn. En Bepaal het rapport van je (vorige) bestuur!

Download tips en info voor een straf advies
BINNENKORT
MEER!
DUS.
Het meerjarenplan.

Vroeger had elke ‘sector’ in de gemeente zijn eigen beleidsplan: concrete acties die het gemeentebestuur zou uitvoeren, en hoeveel geld daarvoor zou worden opzijgezet. Dat was zo onder andere voor sport, cultuur, milieu, sociaal beleid,... en dus ook voor jeugd. Vanaf 1 januari 2014 is dat anders. Er is een nieuwe ‘beleids- en beheerscyclus’ (BBC): nieuwe regels over hoe een dorp of stad moet bestuurd worden. Een gemeentebestuur zal het dorp of de stad meer als een privé-bedrijf runnen, met een efficiëntere administratie en één groot algemener plan.

Als jeugdraad of als geëngageerde jongere ben je dus maar beter bij de pinken. Want zo’n groot plan heeft als nadeel dat er acties voor kinderen en jongeren niet meer in detail beschreven zullen staan. Maar er zitten ook kansen in:

 • Die algemene doelstellingen bieden ruimte voor de volgende jaren. Je zult die vagere doelstellingen creatief kunnen interpreteren en een nieuw idee zo misschien toch nog verkocht krijgen.
 • Je krijgt een beter zicht op die beleidsterreinen die vroeger wat verborgen bleven voor de jeugdraad: mobiliteit, ruimtelijke ordening, cultuur,... Alle plannen staan nu in één document, met verdeling van de centen.

Het meerjarenplan wordt in de loop van 2013 opgesteld. Op 1 januari 2014 start de uitvoering van het plan. De gemeente krijgt dan zes jaar om het plan uit te voeren.

Waarschijnlijk wordt het meerjarenplan goedgekeurd op jullie gemeenteraad van oktober of november. De jeugdraad mag ervòòr haar gedacht laten horen!

Je gemeentebestuur rules...
Jonge artiesten
Op straat
Aan het werk
Sporten
Je huis
Onderweg
Je club of vereniging
Op kamp of op vakantie
Uitgaan
mijn groene gemeente of stad
Een plek voor iedereen

Jonge artiesten

Raise your voice

In jullie dorp of stad loopt heel wat (nog niet ontdekt) jong talent: muzikanten, DJ’s, dansers, acteurs, stand-uppers, graffiti-artists, fotografen, regisseurs, noem maar op. En er zijn heel veel jongeren die graag willen zien wat die jonge artiesten kunnen.

Een gemeentebestuur kan investeren in cultuur van en voor jongeren. ‘Jeugdcultuurbeleid’ heet dat. En zo bv. zorgen voor repetitiekoten, podiumruimte, promotie, mental support en materiaal.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Kun je in jouw stad of dorp laten zien wat je kan, als artiest?
 • Vind je een cursus of opleiding in je buurt?
 • Is er genoeg repetitieruimte?
 • Kun je naar leuke dingen gaan kijken?
 • Kun je makkelijk iets organiseren?

Op straat

RAISE YOUR VOICE

Jongeren spreken af, of lopen elkaar tegen het lijf, buitenshuis. Op straat, of op een plein, in een park. Buiten iets leuk doen, iedereen moet dat kunnen doen.

Je gemeente- of stadsbestuur kan ervoor zorgen dat het in de openbare ruimte aangenaam is voor iedereen. Dat kan het doen met de juiste inzet van politie, buurtwerk, plantsoendienst, evenementen, de vrijetijdsdienst, …

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Kun en mag je buitenhuis met je vrienden afspreken waar je wil?
 • Mag graffiti ergens in je dorp of stad?
 • Is skaten op straat of op een plein een probleem?
 • Zijn er sportpleintjes in de buurt?
 • Kunnen kinderen buiten spelen in hun buurt?
 • Voel jij je altijd en overal veilig in je dorp of stad?
 • Heb je een propere gemeente of stad?

Aan het werk

RAISE YOUR VOICE

Werken, dat doe je omdat dat moet, maar hopelijk ook omdat je dat wilt. Omdat je dat graag doet. Je kunt werken als student, als werknemer, als zelfstandige, en als vrijwilliger. Je mag al werken voor een echt loon vanaf 15 jaar, vrijwilliger mag je al eerder zijn.

Een gemeente- of stadsbestuur kan ervoor zorgen dat je geholpen wordt als je (vrijwilligers)werk zoekt. Of dat het makkelijker is om je werk en je privéleven te combineren, met genoeg werkgelegenheid in de buurt, openbaar vervoer, kinderopvang… Je bestuur kan onderhandelen met bedrijven en hogere overheden. Of ondersteuning voorzien om (vrijwilligers)werk te vinden.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Is het makkelijk om in je buurt te gaan werken?
 • Vind je vrijwilligerswerk als je daar zin in hebt?
 • Kun je ergens terecht met vragen over (bij)studeren of werken?
 • Krijg je de juiste begeleiding als je werkloos bent?

Sporten

RAISE YOUR VOICE

Door te sporten werk je niet alleen aan je conditie. Het ontspant je. En sport je in een club, dan liggen er kansen als kapitein van een team, als organisator van een event, als vrijwilliger, als trainer of begeleider van een jeugdploegje. En ook zo leer je weer nuttige dingen voor later bij.

Een gemeentebestuur kan sporten stimuleren. Door voor genoeg plaats te zorgen, binnen en buiten. Door competities te ondersteunen. Door te informeren over wat je allemaal kan doen. Door zelf sportactiviteiten aan te bieden. Door te luisteren naar de behoeften van sporters. Allemaal taken die een sportdienst kan opnemen.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Kun jij sporten zoals je zou willen?
 • Kun je de sport doen die je graag zou willen doen?
 • Is er een sportclub die extra ondersteuning nodig heeft?
 • Krijgt iedereen die dat wil een kans een cursus trainer, instructeur of scheidsrechter te worden?

Je huis

RAISE YOUR VOICE

Wil je blijven wonen in dit dorp of deze stad, dan moet dat betaalbaar zijn. Huren, kopen, co-housing, kangoeroewonen,… De gemeente heeft een invloed op jouw opties later.

De gemeente of stad is ook verplicht om aandacht te hebben voor degelijke woningen voor alle inwoners. Dus ook kinderen en jongeren moeten een (goed) dak boven hun hoofd hebben. De gemeente of stad voorziet bv. sociale woningen, verkavelingen, premies, doet renovaties, helpdesk.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Is het duur om in de gemeente of de stad te wonen?
 • Zijn er mensen die nog niet degelijk kunnen wonen?

Onderweg

RAISE YOUR VOICE

Je verplaatsen, dat doe je altijd samen met anderen, dus in het verkeer moet je rekening houden met elkaar. Kinderen en jongeren zijn doorgaans ‘zwakke weggebruikers’. En daarom makkelijker het slachtoffer van ongevallen in het verkeer.

Verkeersveiligheid, daar zorgt ook een gemeente- of stadsbestuur voor: verkeersregels, aanleg van wegen, acties, controles,… Past allemaal binnen een goed ‘mobiliteitsbeleid’.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Geraak je gemakkelijk op plekken waar jij naartoe wil? (Als je naar school of je werk gaat, of in je vrije tijd)
 • Geraak je er veilig, naar jouw gevoel?
 • Zijn verkeersregels overal de juiste?
 • Waar moet de openbare weg aangepast worden?

Je club of vereniging

RAISE YOUR VOICE

Honderden jongeren in je dorp of gemeente zitten in een vereniging of club: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, jeugdateliers, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren, sportclubs, buurtsportwerkingen, theatergroepen: verenigingen zijn er in alle maten, soorten en gewichten.

Een gemeente- of stadsbestuur ondersteunt deze grote en kleine organisaties: subsidies geven, een binnen- of buitenruimte voorzien, assistentie bieden bij transport van materialen, tips of informatie geven. Die ondersteuning kan ook van andere verenigingen of bedrijven komen, en een bestuur kan daarnaar helpen zoeken. Dat hangt allemaal af van de keuzes die een gemeente of stad maakt in haar ‘jeugdwerkbeleid’, ‘sportbeleid’, ‘cultuurbeleid’ of ‘vrijwilligersbeleid’.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Krijgen ‘nieuwe’ organisaties ook kansen?
 • Krijgt een vereniging ondersteuning op maat?
 • Is er genoeg (veilige) ruimte, binnen en buiten, voor de werking van elke vereniging?
 • Is er genoeg samenwerking en communicatie tussen verenigingen, gemeentebestuur, bedrijven, koepels,...?
 • Kun je een opleiding volgen bv. tot animator?
 • Moet de gemeente of de stad zelf ook sport- en spelactiviteiten aanbieden?
 • Kun je makkelijk een vereniging of project opstarten?

Op kamp of op vakantie

RAISE YOUR VOICE

Kinderen of jongeren trekken erop uit in groepsverband: op kamp, weekend, bosklassen. Ze komen ook naar jouw dorp of stad.

Een gemeente- of stadsbestuur helpt niet alleen de lokale verenigingen en scholen met deze trip. Het is ook gastheer voor heel wat andere kinderen en jongeren. Voor hen kan een bestuur investeren in jeugdverblijfplaatsen.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Maakt het gemeente het wat makkelijker om zelf zo’n trip te organiseren voor een club of vereniging?
 • Is het papierwerk om zo’n kamp of weekend te organiseren doenbaar?
 • Is er een goede plaats voor overnachtingen in jouw dorp of stad?
 • Is er wat leuks te beleven in het dorp of de stad voor jonge toeristen en bezoekers?
 • Zijn er goede regels rond hudo’s, kampvuren, afval, nachtspel,… ?

uitgaan

RAISE YOUR VOICE

Fuiven, festivals, feestjes, optredens, thema-avonden in het jeugdhuis of jeugdcafé, meerdaagse evenementen van een vereniging,… Kan en mag het ook in jouw dorp of stad?

Zèlf een evenement(je) organiseren vraagt heel wat voorbereiding: locatie, muziek, medewerkers, materiaal, promotie, veiligheid, enz. Bovendien zijn er ook heel wat regels die je moet volgen. Sommige verplichtingen komen van de gemeente. Maar een bestuur kan er bewust mee voor zorgen dat iedereen kan uitgaan zoals hij graag wilt.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Is het leuk om uit te gaan in je gemeente of stad? Vind je wat je zoekt?
 • Kun je makkelijk zelf iets organiseren? Weet je bij wie je terecht kunt?
 • Vind je als organisator al het nodige materiaal?
 • Vind je als organisator een goeie locatie?
 • Zorgt de gemeente of de stad er mee voor dat er volk naar je event komt?
 • Zijn alle regels en procedures vandaag ok?
 • Is het leuk samenwerken met zaaleigenaars, politie en brandweer, buurtbewoners, jeugd- en evenementendienst,...?

Mijn groene
gemeente of stad

RAISE YOUR VOICE

In je dorp of stad vind je groene, natuurlijke plekken: bossen, weiden, parken, plantsoenen, tuinen, vijvers, rivieren en beken… Hoeveel, en of je daarvan mag genieten, bepaalt vaak de gemeente of de stad (mee).

Jouw dorp of stad is bovendien een puzzelstukje in de wereld. Grote milieuproblemen stoppen niet bij de grenzen van jouw gemeente. Een gemeentebestuur kan werken aan die grote problemen op een kleine schaal in een ‘duurzaam milieubeleid’, bv. door

 • door sorteren van afval makkelijk te maken;
 • door luchtvervuiling aan te pakken;
 • door sluikstorten aan te pakken;
 • door producten uit duurzame economie te kopen;
 • door energieverspilling te voorkomen;

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

 • Wil je meer groene ruimte in je dorp of stad?
 • Is afval sorteren makkelijk in jouw gemeente?
 • Ondersteunt jouw gemeente mensen of verenigingen die zich willen inzetten voor het milieu?
 • Werkt jouw gemeente samen met een dorp of stad in het buitenland?
 • Let jouw gemeentebestuur erop of ze duurzame producten koopt?

Een plek voor iedereen

RAISE YOUR VOICE

Voor sommige kinderen en jongeren is het niet zo makkelijk om naar een vereniging te gaan, of om uit te gaan, of om zich te verplaatsen. Omdat ze nog te jong zijn, omdat ze niet goed Nederlands spreken. Of omdat ze er wat anders uitzien. Of niet genoeg geld hebben. Met wat extra moeite van een gemeentebestuur lukt dat beter. Wordt het vanzelfsprekender.

Doet jouw gemeente- of stadsbestuur de juiste dingen om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt? Kansen krijgt? In jeugdcultuurbeleid, sportbeleid, jeugdwerkbeleid, buurtwerk en hulpverlening, mobiliteitsbeleid, … kan een bestuur mikken op minder zorgen voor bepaalde doelgroepen.

Overtuig nu je gemeentebestuur van jullie goeie ideeën.

Werk aan de winkel

tegen 2020

Geeft je gemeente of stad de juiste aandacht aan…

 • kinderen?
 • jonge tieners?
 • kinderen met een beperking?
 • anderstaligen?
 • holebi-jongeren?
 • kinderen en jongeren uit kwetsbare buurten?
Zo geweldig
was Debattle
2012!
142 Debattles!

Debattle was het grootste jeugdparticipatie-event ooit in Vlaanderen en Brussel! In meer dan 1 op 3 dorpen en steden kon je naar een lokale Debattle. En meer dan tienduizend aanwezigen. Grote namen lieten hun gezicht zien: Meyrem Almaci (Groen), Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), Alexander Decroo (Open VLD), Peter Mertens (Pvda), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Bart Tommelein (Open VLD),… Toen was het menens. Kijk maar.

En dat is het nu nog steeds.
Een vraag? Contacteer KaruurKaruur vzw stimuleert inspraak en participatie van kinderen en jongeren in lokaal beleid van de overheid. Ze ondersteunt bijvoorbeeld gemeentelijke jeugdraden. Karuur was (en is) de drijvende kracht achter Debattle, dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid en Europese Commissie.

info@Karuur.be
of bel 02 21 061 90