Wat gebeurt er als ik Blanco of ongeldig stem?

Afbeelding

Blanco stemmen:
Als je op papier geen enkel bolletje kleurt, stem je blanco.
Bij een digitale stemming is er een 'blanco-lijst' en moet je deze echt aanduiden.

Ongeldig stemmen:
Je kan enkel ongeldig stemmen wanneer je nog op papier stemt.
Dit kan door te kleuren op je stembiljet of door mensen van verschillende lijsten aan te duiden.

Blanco en ongeldige stemmen worden uiteindelijk helemaal genegeerd. Het is dus NIET zo dat deze worden toegevoegd bij de winnaar. Let wel op, je geeft macht aan de andere kiezers en je legt je neer bij hun keuze. Stel je voor dat er 100 stemgerechtigden zijn waarvan er 99 Blanco stemmen, dan bepaalt de ene kiezer wie alle zetels krijgt.
Denk dus zeker 2 keer na voor je dat doet, en gebruik je stemrecht goed.