Wat is het college van burgemeester en schepenen?

Afbeelding

Het besturen van de stad of gemeente is de taak van het college van burgemeester en schepenen. Als de gemeenteraad het parlement van je stad of gemeente is, dan is het college van burgemeester en schepenen de regering. Het college bereidt beslissingen voor, die dan definitief door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Hierdoor is het college van burgemeester en schepenen de uitvoerende macht.

Het college van burgemeester en schepenen bestaat telkens minstens uit drie of vier personen. De burgemeester, twee schepenen en de voorzitter van het OCMW.

Het aantal schepenen varieert naargelang het aantal inwoners van de gemeente. Kleine gemeenten met minder dan 1000 inwoners hebben maximaal twee schepenen, grote met een inwonersaantal boven 200.000 mogen er maximaal tien hebben. Steden en gemeenten die een college willen met minder leden, mogen hun aantal zelf verminderen. Er moeten wel altijd zeker twee schepenen blijven. In het college moet er minstens één lid van het andere geslacht zijn.

Alle leden van het college van burgemeester en schepenen worden door en uit de gemeenteraad gekozen, behalve de voorzitter van het OCMW. Deze is vaak wel rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid, maar geeft zijn of haar zitje door aan een collega na de aanduiding als OCMW-voorzitter.

WEETJE: Alle info die je hier leest rond OCMW-voorzitter gaat misschien veranderen. In oktober 2017 gaat men het nieuwe decreet Lokaal Bestuur goedkeuren. Dit decreet bevat enkele nieuwe regels rond het OCMW en de voorzitter van het OCMW. Zodra dit decreet definitief is, passen wij onze informatie hier aan.