Wat kan de jeugddienst voor mij doen?

Binnen elke gemeente is er een dienst die de link vormt tussen de kinderen en jongeren en het gemeentebestuur: de jeugddienst.

Kijk snel eens naar het filmpje om te zien hoe het het er aan toe gaat bij de jeugddienst!

De eerste taak van de jeugddienst is het ondersteunen en organiseren van jeugdwerk. De gemeente geeft subsidies aan de lokale jeugdverenigingen en organiseert vaak zelf speelpleinen, Grabbelpas of een tienerwerking. Soms hebben ze een uitleendienst met specifiek materiaal dat handig kan zijn voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen: licht- en geluidsinstallaties, spelmateriaal, fuifboxen, tenten…

Een tweede taak is zorgen voor inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid. Het meest bekende instrument hiervoor is de gemeentelijke jeugdraad, die de jeugddienst ondersteunt. Maar ook voor kleinere projecten en beslissingen trekt de jeugddienst de kar van participatie in de gemeente: de heraanleg van speelterreintjes, de bouw van een nieuwe fuifzaal, een nieuw huurreglement voor de polyvalente zaal van de gemeente…
Als je daar wat meer info over wil, kijk dan ook zeker eens op de pagina over de Jeugdraad.

Heel wat gemeenten hebben ook een kinder(gemeente)raad voor specifieke participatie van kinderen. Deze kinderen worden meestal door hun school of klas afgevaardigd in de kinderraad. Daar discussiëren ze over thema’s die ze zelf kiezen. Daarnaast krijgen de kinderen op school vaak les over democratie en de werking van het gemeentebestuur. Zo kunnen ze hun rol van vertegenwoordiger nog beter opnemen.

Tot slot zorgt de jeugddienst ervoor dat ook andere gemeentelijke diensten aandacht besteden aan kinderen en jongeren. Zij zullen samenwerkingen smeden met bijvoorbeeld de sociale dienst, de cultuurdienst of de dienst milieu om acties op poten te zetten voor en door jongeren rond bredere thema’s dan alleen jeugdwerk.

Als jongere ben je steeds welkom met je vragen en bedenkingen bij de plaatselijke jeugddienst. Vaak heeft de jeugddienst een eigen website en misschien zelfs een Facebookpagina waarop je alle info vindt.