Wie wordt er burgemeester?

Afbeelding

Voor de verkiezingen heeft elke partij een kieslijst. Op deze kieslijst staat een lijsttrekker. De eerste persoon op de lijst. Deze persoon is voor die partij de kandidaat burgemeester. Dat wil zeggen als deze partij het meeste aantal stemmen haalt, de kans groot is dat hij of zij de burgemeester zal worden. Het is in België niet zo dat de politieker met de meeste naamstemmen automatisch burgemeester zal worden. De burgemeester wordt dus niet rechtstreeks verkozen.

En wat doet die burgemeester dan?

Van het volledige gemeentebestuur is de burgemeester wellicht de bekendste figuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen draagt de meerderheid van de gemeenteraad de burgemeester voor, die dan door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse regering wordt benoemd.

Verder zit de burgemeester de vergaderingen van het college voor en in sommige gemeenten ook die van de gemeenteraad. Hij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten en decreten van de hogere overheden. Tot slot is de burgemeester hoofd van de politie. Zo kan de burgemeester betogingen verbieden als de openbare orde verstoord zou worden en vervuilende bedrijven sluiten indien zij de nodige vergunningen niet hebben.

Al deze opdrachten maken dat de burgemeester hét gezicht is van de gemeente. Het imago van de gemeente hangt niet zelden samen met de wijze waarop de burgemeester in beeld komt.